xpywuk: (ромашка)
[personal profile] xpywuk
Весна...
Збиралася в книгарню - і так туди й не дійшла. Навіщо читати, коли болить голова? І взагалі декому треба до окуліста...
Зате нестримним магнітом мене вабив базар...
Тепер маю ще одну лавровишню.
В мене третій рік росте зі світлим округлим листям, лискучим таким, ні разу не схожим на лавр. Купила живець вкорінений десь гривень за 15.
Поки росте в відерці, але скоро піде в сад. Як тільки я знайду для неї місце:)
Не знаю, як мороз - а приморозки переносить на ура. І навіть при - 17 лише молоді гілки обмерзли.
А в цієї, новенької, справді схоже на лавр - тільки крупніше. Якщо два горщики з молодими рослин
ами поруч поставити, то можна і сплутати.
Купила глоріозу - не встояла. Просто не встояла.
Веранда, обвита квітучим щастям, мені цього року не світить. Але спокуса була надто сильною - погратися з екзотичною квіткою. І я піддалася - глоріоза: лише 20 грн за рогатий корінець, ще й 5 сортів на вибір... (20 грн - це майже задарма, я дешевше 32 поки не бачила, аж перепитала в продавчині, чи справді за 20 грн, і де підвох...).  5 сортів! Якби ремон скінчився і я жила вже домів - то взяла б усі - жовтий, кремовий, малиновий в смужечку, можевий в смужечку... Але для початку я, соромно сказати, вибрала не новий модний сорт, а найпоширенішу червоно-жовту Rotschildiana.
Мікс Gladiolus Nanus. В них зовсім не гладіолусна форма квітки.
Дві чорні лілії - азіатки, сорти записати забула. Буду заносити "дівчатам" замовлену гіностему - запишу. Теоритично, Мапіта і Ландіні...
Торба з крокосмією - дівчатка продавали 5 бульбоцибулин на гривню... Я всі у них і забрала. Бо торік свою роздарувала. Хто хоче - можу поділитися.

Хотіла купити неріне - і пожаліла 20 грн. Потім згадала, що вже замовила його у "Флоріумі" за 15.
Дуже дорогі цьогоріч глоксинії - по 20 грн. Це шаленство - торік були по 10. Навіть зважаючи на інфляцію, це перебір. Тож чекаю на своє замовлення з "Флоріуму" - там аж чотири глоксинії в мене (по 12 грн).
Не було ніде ацидантери - холєра! - ще одна моя мрія. Торішня спроба виявилася невдалою - не зацвіла. Викопала - і загубила при переїзді.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

xpywuk: (Default)
xpywuk

June 2014

S M T W T F S
1234567
891011121314
15 161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 10:15 am
Powered by Dreamwidth Studios